Przegląd leków do leczenia warrozy

Podstawowa substancją używaną do zwalczania warrozy jest amitraz. Działa na układ nerwowy roztocza, wywołując konwulsje, drżenie i w końcu paraliż. W wyniku tego pasożyt odpada od ciała pszczoły i ginie. Amitraz jest substancja nietrwałą – bardzo łatwo rozpada się pod wpływem światła, temperatury i wilgoci. Dlatego też należy bezwzględnie przestrzegać sposobów przechowywania leków zalecanych przez producenta – najczęściej jest oryginalnie zamknięte opakowanie, temp. poniżej 25%

Biowar 500

Producentem tego leku jest Biowet Puławy. Lek ma postać pasków ze sztucznego tworzywa, w jednym kartoniku znajdują się 10 szt. pasków, zabezpieczonych dodatkowo specjalnym hermetycznym opakowaniem – aluminiową saszetkę. Paski nasączone są substancją aktywną, jest to Amitraz w ilości 500 mg na pasek. Do jednej rodziny wkładamy 2 paski (tak więc rodzinie podajemy 1 g amitrazy). Czas trzymania pasków w ulu to min 6 tyg. Jak wykazują badania trzymanie pasków przez 8 tygodni zwiększa skuteczność walki z warrozy. Ważne jest to zwłaszcza w rodzinach o wysokim stopniu porażenia. Bezwzględnie nie można dopuścić do pozostawiania pasków Biowaru w ulu na zimę!

Preparat działa na roztacza za pośrednictwem pszczół. Pszczoły stykając się z paskami przenoszą amitraz na powierzchnie swojego ciała. Ważne jest wiec aby paski były umieszczone w miejscu jak największej aktywności pszczół – w części gniazdowej, w uliczkach gdzie pszczół jest najwięcej. Paski powinniśmy umieszczać w ten sposób aby nie przylegały jedna stroną do powierzchni plastra – pszczoły musza mieć swobodny dostęp do paska z dwóch stron. Po pewnym czasie możemy zmienić położenie pasków.

Najlepszym terminem stosowania pasków Biowaru jest okres lipiec – wrzesień. Także można je stosować wiosną.

Po otwarciu opakowania paski należy natychmiast zawiesić w ulach.

Środek ten jest bardzo często testowany przez różne laboratoria. Wyniki wskazują na jego wysoka skuteczność.  

Zaletą tego leku jest łatwość jego podawania – po prostu umieszczamy paski w ulu, długość działania – dzięki temu działa też na roztocza które są jeszcze w zamkniętych komórkach i wychodzą sukcesywnie.  

Apivar

Producentem jest Veto Pharma. Są to paski ze sztucznego tworzywa, zapakowane w szczelne aluminiowe opakowanie. W jednym opakowaniu znajduje się 10 szt. Substancją aktywna jest amitraz w ilości 500 mg/pasek. Podajemy dwa paski na jedna rodzinę przez 6 tygodni gdy nie ma czerwiu lub jest mała jego ilość i 8 tygodni gdy jest duza ilość czerwiu.

Sposób działania podobny jest jak Biowaru. Rózi się okresem przechowywania – w zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu wynosi aż dwa lata i temperatura maksymalna to 30 stopni. Skuteczność działania nie była tak często sprawdzana jak bardziej popularnego Biowaru jednak w wykonanych testach jest podobna.

Apiwarol

Producent Biowet Puławy. Dobrze znany, od dawna używany przez polskich pszczelarzy lek. Ma postać tabletek. Opakowaniem jest mały plastikowy pojemnik, szczelnie zamknięty, zawierający 25 szt. tabletek. Substancja aktywna amitraz, 12,5 mg na tabletkę. Zalecane dawkowanie – dwa razy wiosną i dwa do trzech razy jesienią w odstępach 4-6 dniowych. Większą skuteczność osiąga się gdy w rodzinie nie ma czerwiu. Do jednego zabiegu wykorzystujemy jedna tabletkę, która podpalamy i gdy zaczyna się tlić wsuwamy do ula. Ul musi być szczelnie zamknięty. Tabletka tli się przez około 15-20 min. Po tym czasie powinna się spalić cała. Powszechnie stosuje się różne urządzanie elektryczne pomocne w spalaniu tabletki. Jednak są badania twierdzące ze w takich urządzeniach amitraza osadza się na scaniach urządzenia i mniejsza jej ilość dostaje się do ula. Podstawowym narzędziem jest zwyczajny drut odpowiednio zwinięty na końcu tak aby trzymał tabletkę.  

Amitraza ulega rozkładowi podczas spalania a produkty tego rozkładu działają niszcząca na warroze z która mają styczność. Dlatego tez skuteczność tego preparatu jest tym większa im mniej jest czerwiu w rodzinie a najlepiej gdy nie ma go wcale. Temperatura minimalna stosowania Apiwarolu jest około 10 stopni. Po otwarciu opakowania powinna się zużyć tabletki w ciągu 24 dni. Należy uważać aby nie wdychać dymu ze spalającej się tabletki.