Prace w pasiece

Właściwy sezon pasieczny przypada na czas pomiędzy pierwszym oblotem wiosennym a ostatnimi jesiennymi lotami pszczół. To właśnie wtedy wykonujemy wszystkie prace związane z pielęgnacją pszczół i prowadzeniem naszej pasieki. Przez pozostałą część roku pszczoły przebywają w ulach i jeśli prawidłowo przygotowaliśmy pasiekę do zimy nie wymagają interwencji pszczelarza. Jednak większość pasieczników prowadzących zawłaszcza małe amatorskie pasieki nie zdaje sobie sprawy z wagi jesiennych prac pasiecznych dla właściwego przezimowania rodziny pszczelej. Dlatego też duża część pasiek nie zostaje przygotowana właściwie do zimowania.

Niewłaściwe przygotowania rodziny pszczelej do zimy skutkuje osypaniem się tej rodziny ale to tylko część strat. Równie duży problem powoduje słaby i opóźniony rozwój wiosną a w konsekwencji niewystarczające wykorzystanie krótkich przecież pożytków letnich.

Błędy popełnione podczas jesiennej pielęgnacji rodzin mogą spowiadać straty zima jak i też przełożyć się na straty w całym następnym sezonie. I nie dadzą się już nadrobić aż do przyszłej jesienie. Dlatego też to właśnie prace jesienne przyjęto uważać za rozpoczynające sezon pasieczny. Prace jesienne rozpoczynają się od ostatniego letniego miodobrania i trwają do zazimowania pszczół.

Pierwszą pracą z tego cyklu jest główny przegląd jesienny.

Główny przegląd jesienny w pasiece

Główny przegląd jesienny przeprowadzamy zaraz po ostatnim letnim miodobraniu. Sama nazwa może być nieco myląca i powodować to, że pszczelarze odkładają taki przegląd do początku września. Jednak trzeba pamiętać, że w naszym klimacie (nawet biorąc pod uwagę zmiany klimatyczne) lato kończy się w połowie sierpnia. To już wtedy dzień wyraźnie się skraca, noce stają się chłodniejsze, odlatują jaskółki a przyroda zaczyna przygotowywać się do zimy. Tak więc główny przegląd jesienny przeprowadzamy najpóźniej w połowie sierpnia a lepiej zrobić to już na początku sierpnia.  

Im wcześniej rozpoczniemy i zakończymy prace związane z głównym przeglądem jesiennym tym lepiej pszczoły przezimują i pewniejszy będzie ich start wiosenny w następnym sezonie.

Przegląd ten powinien być zrobiony jednocześnie w całej pasiecie. Wtedy będziemy mogli dokładnie poznać stan wyjściowy wszystkich rodzin oraz odpowiednio zaplanować kolejne prace konieczne do wykonania w danej rodzinie.

Robiąc główny przegląd pasieczny w naszej pasiecie szczegółowo przeglądamy poszczególne rodziny pszczele. Zwracamy uwagę przede wszystkim na:

1)      Stan zapasów miodu i pyłku w ulu

2)      Siłę rodziny pszczelej

3)      Ilość i jakość czerwiu – a na tej podstawie obecność i jakość matki pszczelej

4)      Jakość plastrów

Układamy też już gniazdo zimowe i wstępnie regulujemy jego wielkość. Możemy też już wstawić boczne maty ocieplające. Ułatwi to rodzinom utrzymanie odpowiedniej temperatury w gnieździe potrzebnej do prawidłowego rozwoju czerwiu i wychowu pszczół które będą zimowały.